Villreinjakt 2017

Urevassbotn AS, jaktfelt nr 310 og 352, har fått fellingsløyve på villrein.


Jaktkorta kan også nyttast på andre jaktfelt i den utstrekning grunneigar/jaktrettsinnehavar gjev løyve.


Søknadar skal sendast til : Urevassbotn AS v/ Hallvard Lilleslett
                                       Fjellkallvegen 5
                                       3577 Hovet

                                        Epost: post@urevassbotn.no


Send helst søknad på e-post.

Søknadsfrist 25.06.2017