Aksjeoversikt

Aksjeoversikt  Urevassbotn AS, etter vedtak på GF 08.06.2017.  
           
Etternamn  Fornamn Adresse   Antal   
        aksjer  
Anfinset Sven Kåre 3577  Hovet   6  
Augunset Gro og Trond 3577  Hovet   2  
Berg Einar 3577  Hovet   9  
Berg Pål Erik 3576 Hol   12  
Brataker Nils Harald 3577 Hovet   2  
Brendbakken Inger 3576  Hol   6  
Bry Knut 3577 Hovet   8  
Bry Sverre O 3577  Hovet   20  
Bøkko Bjørnar 3577 Hovet   1  
Dalen Randi 3577 Hovet   3  
Eggen Sander 3577 Hovet   2  
Eira Jan Ragnvald 3577  Hovet   25  
Fossgård Nina og        
Borgen Syver Hovde 3577 Hovet   5  
Fossly Solfrid og        
Fossly Karsten Norland   3577 Hovet 1  
Grøgård Øystein 3577 Hovet   1  
Grøslandsbråten      Eva      3577 Hovet   5  
Gudbrandsgård       Beate 3577 Hovet   10  
Guldbrandsgård    Halvard 3577 Hovet   3  
Gunnarson Olav Steen 3576 Hol   1  
Hansehaug Knut Roar 3577 Hovet   2  
Hansehaug Åse 3577 Hovet   6  
Hansen Turid Løyte 3577 Hovet   12  
Holestøl Magne 3577 Hovet   1  
Holestøl Jan Egil 3577 Hovet   1  
Holestøl Hege M 3577 Hovet   2  
Håheim Bjørg Kari og Erling    3570 ÅL 3  
Jakobsen Bjørn 3577 Hovet   1  
Johansen Olav 3577 Hovet   4  
Joranger Malvin 3580 Geilo   1  
Kaupang Eivind 3577 Hovet   4  
Kirkeluten Guttorm 3577 Hovet   4  
Kirkeluten Ola Tore 3577 Hovet   1  
Kleppo Guttorm 3577 Hovet   1  
Kaasa Oddbjørn 7530 Meråker 1  
Larsgard Kjetil 3577 Hovet   2  
Lilleslett Hallvard 3577  Hovet   12  
Lilleslett  Jon 3577 Hovet   6  
Lindheim Britt Helene Villand      
    Gagums vei 44, 2730  Lunner               3  
Medhus Knut 3576 Hol   6  
Mikkelsen Ole Johan 3576 Hol   2  
Moen Stein Terje 3577 Hovet   16  
Moen Torbjørn O. 3577 Hovet   21  
Myrestøl Reidun 3577 Hovet   2  
Mørk Ola S. 3577 Hovet   2  
Mørk Sigrund Røthe 3577 Hovet   4  
Mørk Asle Slåtto 3576 Hol   10  
Nedremyr Svein 3576 Hol   1  
Nerol Erling Aamodt     3576 Hol   10  
Nestegard Kjersti Lilloe 3576 Hol   2  
Nestegard Sveinung 3576 Hol   15  
Nestegard Sølvi og Svein H.     3576 Hol 22  
Nestegard Sigve 3576 Hol   2  
Overvoll Liv Meredith 3577 Hovet   4  
Perstølen Lars 3576 Hol   12  
Rabbestøl Gerd 3577 Hovet   10  
Rabbestøl Herman Andres    3577 Hovet 15  
Reinton Aud Hjørdis 3576 Hol   1  
Reinton Olav S. 3576 Hol   10  
Reinton Roger Solland    3576  Hol 3576 Hol   2  
Paulsen Jarle Rueslåtten 3576 Hol   2  
Ruud Ola 3577 Hovet   3  
Seim Torstein 3576 Hol   6  
Skuggedal Sigurd P. 3577 Hovet   11  
Slettemoen Pål Åge 3576 Hol   5  
Slettemoen Leiv 3576 Hol   10  
Slettemoen  Torbjørn G 3576 Hol   6  
Sletto Ole K. Dbo 3577 Hovet   4  
Slåtten Odd 3576 Hol   4  
Slåtto Bjørn Kåre 3576 Hol   12  
Slåtto Magnus Halldor     3576 Hol 1  
Slåtto Knut Erik Moen     3576 Hol 2  
Stenberg  Kjersti 3576 Hol   3  
Stenberg  Reidar 3576 Hol   3  
Strand Tor-Erik 3576 Hol   2  
Sveingard Ingeborg Strid 3577 Hovet   1  
Søndrol Anne Lise og      
  Leif Rune Valseth, 3577 Hovet 10  
Søndrål Robert 3576 Hol   12  
Sørlie Olav 3577 Hovet   1  
Sørlie Reidar Martin B.     3577 Hovet 10  
Teigen Kristin 3577 Hovet   4  
Tufto Runar 3576 Hol   8  
Tveide Torunn G  3577 Hovet   3  
Uhlen Asle 3577 Hovet   3  
Uren Bjarne Jostein   3576  Hol 3576 Hol   5  
Veslegard Gunnar 3576 Hol   6  
Veslegard Ola Magne 3577 Hovet   10  
Villand Guro Synnøve    3577 Hovet 8  
Wennerslund Knut Erik 3577 Hovet   2  
Øvrejorde Otto Torstein 3577 Hovet   7  
Aasen Barbro 3576 Hol   5  
Sum aksjer godkjent      527