Styret i Urevassbotn AS etter Generalforsamling for 2016, 08.06.2017

Formann:

Hallvard Lilleslett, Nord Hovet  - hallvardlilleslett@hotmail.no - 97575140 

Nestformann:

Robert Søndrål, Hol  - asthara@frisurf.no- 92894624

 

Styremedlem:
Herman Andres Rabbestøl, Sudndalen  
Lars Perslølen, Mogrenda 
Jon Lilleslett, Sør - Hovet 

Vara:
 
Knut Erik Slåtto Moen, Hol 
Hege Holestøl, Sudndalen 
Bjarne Jostein Uren, Mogrenda 
Børnar Bøkko , Hovet 
Torunn Tveide, Sør-Hovet  


Valgnemd:

Sølvi Nestegard, Hol 
Kristin I Teigen, Hovet
Øystein Grøgård, Nord Hovet

Urevassbotn