Salg av fiskekort for stangfiske i Urevassbotn 2017

Fiskekort er nå lagt ut på Storestølen fjellstugu og Myrland turistsenter.
Fiskekortet gjelder for stangfiske i vassdraget langs fv 50 frå utløpet av Urevassfjorden til Vierbotn ( avkjøring til Geiteryggen turisthytte).

Kart for fiskekortområde utos Urevassfjorden til avkjøring Geiteryggen:


Kart fiskekort stangfiske


Kortpriser stangfiske:
Døgnkort: 80

Ukeskort: 400

Sesongkort: 800

 

Kort selges på følgende steder:

Storestølen Fjellstue, Strønde

Myrland Turistsenter, Myrland

 

Salg av kort for småviltjakt 2016-2017

Urevassbotn AS har tre felt der det er opna for salg av jaktkort.  Desse er Sundhellerskarvet, Geiteryggenfeltet og Bakkhelleren - Såta.  Sjå info for dei enkelte felt.  Jakttida er frå og med 10. 09.16 til ut februar 2017.

Begrensninger: Rypejakt skal gjennomføres med vekt på god forvaltningsskikk. Vi henstiller også å være forsiktig med uttak i små kull. Det er for øvrig ingen andre begrensninger enn de nasjonale reglene for jaktbare arter mm..  Som et ledd i forvaltningen av jaktområdet, er det ønskelig at jegerne sender inn enkel jaktrapport på post@urevassbotn.no.

Vi henstiller om å skyte rødrev som et ledd i å ta ut uønska arter i høyfjellet. 
 


Sundhellerskarvet sesongen 2016 – 2017(område er høyfjellsterreng der hund ikke er tillatt):
 

Kortpriser:

Dagskort uten hund: 200

Ukeskort uten hund: 1000

Sesongkort: det selges ikke sesongkort for 2016-2017

Kort selges på følgende steder:   Storestølen Fjellstue, Strønde

Kart Sundhellerskarvet:

 

 Kart småviltjakt Sundhellerskarvet
Bakkhelleren-Såta sesongen 2016-2017 ( Området er høyfjellsterreng der hund ikke er tillatt.)

Kortpriser:

Dagskort uten hund: 200 kr

Ukeskort uten hund: 1000 kr

Sesongkort: det selges ikke sesongkort for 2016-2017

Kort selges følgende steder: Geiteryggen Turisthytte DNT, Geiteryggen, Hovet
Kart Bakkhelleren-Såta:

Jaktfelt Bakkhelleren-Såta