Veien Vierbotn - Geiterygghytta

BRUKSREGLER FOR PERIODEN 1999-2003

Urevassbotn1. Veien over Geiteryggen skal være stengt for alminnelig ferdsel med låst bom.
2. Bruken av veien begrenses til følgende grupper og formål:
     1. Geiteryggen Turisthytte til formål:
          i.      Frakt av varer og tjenester for drift av hytta. I dette inngår transport av personell, varer, servicefolk i forbindelse med drift/reparasjoner, slamtømming og inspeksjon.
         ii.      Frakt av bagasje ved organisert opplegg.
        iii.      Frakt av overnattingsgjester der dette kan kombineres med annen godkjent transport.
        iv.      Frakt i forbindelse med kultivering av fiskevann

Det er en forutsetning at turisthytta minimaliserer bruken av veien til enhver tid og å kombinere flest mulige av transportbehovene.

    2. Urevassbotn AS til formål:
         i.      Frakt i forbindelse med næringsutøvelse i området

    3. Leietagere av rettigheter i området til formål:
         i.      Frakt vedrørende utnyttelse av jakt-, fiske- og beitemuligheter i området.

3. Geiterygghytta får 1 nøkkel til disposisjon, mens Urevassbotn AS får 4 nøkler til utlån jf pkt 2bi og 2ci.

Hol Kommune v/teknisk etat får 1 nøkkel for bruk ved evnt. brann-/redningsaksjon.

4. Betingelse for utlån av nøkkel er at bommen til enhver tid er låst.

5. Det er ikke anledning til vinterbrøyting av veien. Sommerbrøyting skal tidligst skje 15. juni.

6. Det skal opprettes et veilag bestående av representanter fra Statnett SF, Den Norske Turistforening Oslo og Akershus og Urevassbotn AS. Disse skal være ansvarlig for vedlikehold og oppfølging for øvrig. Den enkelte skal bidra økonomisk i forhold til sin bruk av veien.

7. Disse bruksregler gjelder for perioden 1999-2003. Etter dette skal bruken av veien evalueres gjennom ny høring, før endelig regler fastsettes av NVE.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekning av evnt. økte vedlikeholdskostnader er et forhold mellom Statnett SF og DNT OA. Nøkkelsystemet som i dag er til utlån, små skiftes, slik at nøkler ikke kan kopieres. Kostnader ved dette er et forhold mellom DNT og Urevassbotn AS.


Vedtatt av Hol Kommunestyre den 24.09.98 sak nr. 92/98, den 25.02.99 sak nr. 14/99, og den 27.01.00 sak nr. 18/00.