Velkommen til Urevassbotn AS

Urevassbotn

Urevassbotn AS er et aksjeselskap på 71570 dekar, og ligger i Hol Kommune i Buskerud. Av dette er 69570 dekar forbeholdt jakt.

På disse sidene kan du finne informasjon om oss, historikk, beliggenhet, bilder, kart og nyheter. I tillegg er vi glade for både ris og ros, slik at vi til enhver tid kan være oppdatert og yte god service både for aksjonærer og andre som er interessert.